Základní informace o firmě, kontakty

Obchodní jméno: GEODETICKÁ KANCELÁŘ JBS, s.r.o.

Sídlo: Juranova 24, 682 01 Vyškov

IČO: 25540378
DIČ: CZ25540378

Telefon: +420 517 350 384
Mobil: +420 603 277 884
Mobil: +420 603 277 885

E-mail: info@geodetickakancelarjbs.cz

Banka: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1560597399/0800

Obchodní rejstřík:Krajský soud Brno, oddíl C, vložka č. 31694