Podpora projektantů, inženýrská činnost

  • Vektorizace mapVektorizace maptransformace a vektorizace rastrových dat
  • digitalizace územních plánů
  • komunikace a výměna dat se správci inženýrských sítí
  • zajišťování dat a komunikace s katastrálními úřady a státními orgány
  • jednání s vlastníky pozemků