Certifikáty

Výpis z živnostenského rejstříku

Výpis z Živnostenského rejstříku

ISO 9001

ISO 9001

Společnost zavedla a používá systém managementu kvality v oboru výkon zeměměřičských činností

MacroGEO E.on geodet

Osvědčení

Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu MacroGEO E.on geodet

Úřední oprávnění

Oprávnění

pro ověřování výsledků zeměměřičských činností

Problematika využití GNSS v geodézii

Problematika využití GNSS v geodésii

při měření pro účely katastru a přejímání výsledků zeměměřičských činností získaných pomocí těchto technologií

GPS Seminar

Certifikát

Osvědčení o absolvování kurzu dalšího profesního rozvoje

Syndikovat obsah