Impressum

Vyloučení záruky

Firma GEODETICKÁ KANCELÁŘ JBS, s.r.o. kompletuje obsah těchto webových stránek s velkou pečlivostí a stará se o pravidelnou aktualizaci. Tyto informace slouží pouze k nezávazným všeobecným informacím a nenahrazují podrobné individuální poradenství.

Firma GEODETICKÁ KANCELÁŘ JBS, s.r.o. nepřebírá žádné záruky za aktuálnost, správnost a úplnost informací na těchto webových stránkách a za jejich bezproblémový přístup v jakoukoliv dobu. U odkazů na webové stránky třetích osob, nenese firma GEODETICKÁ KANCELÁŘ JBS, s.r.o. žádnou odpovědnost za obsah těchto stránek.

Při použití odkazu a přechod na stránky jiných firem, ztrácíte informační nabídku firmy GEODETICKÁ KANCELÁŘ JBS, s.r.o. Pro nabídky a informace třetích osob mohou platit jiné podmínky a pravidla, především ohledně ochrany dat. Dále neručí firma GEODETICKÁ KANCELÁŘ JBS, s.r.o. za poškození vzniklá uživáním servisu na těchto stránkách, především za poškození vzniklá nevhodným zacházením s daty danými firmou GEODETICKÁ KANCELÁŘ JBS, s.r.o. na těchto stránkách volně ke stažení.

Ochrana dat

Všechna osobní data která jsou prostřednictvím webových stránek firmy GEODETICKÁ KANCELÁŘ JBS, s.r.o. získána, budou použita pouze pro účely individuální péče o Vás. Budou uložena za účelem přeposílání informací o produktech nebo nabídky servisních služeb. Firma GEODETICKÁ KANCELÁŘ JBS, s.r.o. ručí, že vaše údaje budou spravovány dle zákona o ochraně osobních dat.

© Copyright 2011, GEODETICKÁ KANCELÁŘ JBS s.r.o., Vyškov

Všechna práva vyhrazena. Texty, obrázky a grafiky stejně jako jejich umístění na webových stránkách www.geodetickakancelarjbs.cz podléhají ochraně autorských a jiných práv. Obsah těchto webových stránek nesmí být za účelem komerčního využití dále kopírován, zpracováván, pozměňován nebo zpřístupňován třetím osobám. Některé stránky obsahují mimo jiné i obrázky, které spadají pod Copyright třetích osob.