Formuláře a odkazy

Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK)

Nahlížení do katastru nemovitostí

Údaje týkající se vlastnictví parcel, staveb a jednotek (bytů nebo nebytových prostor), evidovaných v katastru nemovitostí a dále informace o stavu řízení založených na katastrálním pracovišti pro účely zápisu vlastnických a jiných práv oprávněných subjektů k nemovitostem v České republice, nebo pro účely potvrzování geometrických plánů.

 

Mapy 1188 (mapy katastrální, turistické, ortofotomapy)

 

Formuláře Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,
katastrálního pracoviště Vyškov

PřílohaVelikost
Ohlášení rozestavěné budovy k zápisu do KN - občan31 KB
Ohlášení rozestavěné budovy k zápisu do KN - firma30.5 KB
Ohlášení rozestavěné budovy k zápisu do KN - podíl41 KB
Ohlášení rozestavěné budovy k zápisu do KN - SJM34 KB
Ohlášení budovy k zápisu do KN - občan36 KB
Ohlášení budovy k zápisu do KN - firma36 KB
Ohlášení budovy k zápisu do KN - podíl42.5 KB
Ohlášení budovy k zápisu do KN - SJM39 KB