Úřední oprávnění

Oprávnění

pro ověřování výsledků zeměměřičských činností