Recertifikační audit

Dne 13.5.2013 byl v naší společnosti vykonán recertifikační audit pro vydání certifikátu pro zavedení a používání systému managmentu kvality v oboru výkon zeměměřických činností, projektování pozemkových úprav a USES. Na základě vykonaného auditu bylo prokázáno splnění požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2009 s platností vydaného certifikátu do 16.5.2016.